График по часове:

Начало на тренировката: 10:00:00

Начало на тренировката: 11:00:00

Начало на тренировката: 17:30:00